disgyblion ysgol felinwnda 201718

Trefniadau'r Tymor

Dyddiad dychwelyd

Bydd yr ysgol yn ail agor ar ol gwyliau'r Haf i blant ar Ddydd Llun, Medi 5ed.

Hanner Tymor

Gwyliau hanner tymor Diolchgarwch Dydd Llun, Hydref 24 hyd Dydd Mawrth, Tachwedd 1af

Gwyliau'r Nadolig

Ysgol yn cau Nos Wener Rhagfyr 16 ac yn ail agor Dydd Llun Ionawr 2il

 

 

Go to top

cefn 3