disgyblion ysgol felinwnda 201718

Staff yr Ysgol

Miss Carys Thomas
Pennaeth ac Athrawes Cyfnod Sylfaen

Mr Neil Thomas
Athro CA2

Mrs Wendy Williams
Athrawes Lanw

Mrs Bethan Davies
Cymorthydd Cyfnod Sylfaen

Mr Dylan Roberts
Athro Offerynnol

Mrs Wendy Williams
Cogyddes

Mrs Lynn Roberts
Goruchwylwraig Amser Cinio

Mrs Heather Williams
Gofalwraig

logo 1

Go to top

cefn 3